GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste návštěvníkem našeho blogu, měli byste vědět, jak vaše údaje zpracováváme. Slibujeme, že vaše údaje dostatečně chráníme a podřizujeme se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Neprodáváme žádný produkt, nejste tedy našimi zákazníky, ale návštěvníky blogu. Nezpracováváme žádné osobní údaje pro další účely marketingu.

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů

Správcem osobních údajů je Radka Homolová (Budovatelská 19, Ostrava, 70800), která provozuje webové stránky Severskekrimi.cz. Radka vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány, a za jakým účelem.

 

Jaké údaje zpracováváme a za jakým účelem

  • Pokud se účastníte nějaké naší soutěže, zpracováváme váš e-mail a adresu pouze za účelem kontaktování v případě výhry a dále jej předáváme spolupracujícímu nakladatelství, které na vaši adresu zasílá výhru (knihu). Po skončení soutěže váš kontaktní údaj z naší databáze vymažeme a dále jej nezpracováváme my ani spolupracující nakladatelství.

    Spolupracující nakladatelství jsou:
    Albatros Media a.s.(Na Pankráci 30/1618,140 00 Praha 4,IČO: 28377141,DIČ: CZ28377141)
    Nakladatelství HOST (HOST — vydavatelství, s. r. o., Radlas 5, 602 00 Brno, IČO: 25586441, DIČ: CZ25586441) 

  • Abychom mohli měřit, jak se vám na našem blogu líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte, používáme další poskytovatele služeb pro analytické operace.
    Jsou to: Google – Google Analytics pomocí měřícího kódu, Facebook  a Instagram – FB Pixel pomocí měřícího kódu.

 

Mlčenlivost

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydáme.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Ať už na nás máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: info@severskekrimi.cz

 

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25.5. 2018